kurser

Kurser, presentationer och workshops.

Jag har kurser i okarina- och ljudskulpturtillverkning, för grupper och för klasser på skolor och folkhögskolor. För de yngsta brukar jag nöja mig med att visa och lära ut hur man får ljud i en bit lera. Det är såklart mera avancerat att göra ett riktigt musikinstrument men för de lite äldre intresserade är det inte svårt att lära sig. En halv dags kurs kan funka för detta med ca 10 deltagare. Ljudskulpturkurserna har hittills varit för andra årets konstelever på folkhögskolor.Då kan det behövas en 2-3 dagarskurs.

Jag kan visa hur man tillverkar en okarina och berätta en del om okarinans historia i föredragsform: 1-2 timmar.

Är man intresserad av en workshop för minst fem personer så går det att anordna antingen i våra lokaler här på Södra Ås Kultur eller alternativt att jag kommer till er.

Vid intresse, kontakta mig via e-post eller via telefon.