Okarinor

Värmlandskråkan

Stämmer jag vanligtvis i G-dur och med ett tonomfång på en oktav och tre halvtoner. Till Värmlandskråkan finns två vishäften med fingersättningar.

Pris: 1800 krOktavgöken

Stämmer jag vanligtvis i C-dur. Den har ett tonomfång på en oktav, med två halvtoner extra om så önskas. Till oktavgöken finns två vishäften med fingersättningar. Finns med helsvart mattglasyr eller svart-vit.

Pris: 1200 kr

Sparven

Stämmer jag vanligtvis i C-dur. Den har ett tonomfång på en oktav med två halvtoner extra om så önskas. 

Till sparven finns två vishäften med fingersättningar.

Pris: 1200 kr


Dubbelkråkan

Är två instrument som är sammanfogade. Med vänster hand kan man spela en hel oktav kromatiskt i G-dur. Samma tonmaterial finns för höger hand. Det här innebär att man kan spela tvåstämmigt med sig själv.

Pris: 5000 kr

Folkgöken

Har ett tonomfång på en oktav. Folkgöken stämmer jag inte i någon speciell tonart. Till Folkgöken finns två vishäften med fingersättningar. Finns med helsvart mattglasyr, svarvit eller vitglaserad.

Pris: 650 kr


Andra okarinamodeller

Jag har flera andra okarinor och okarinamodeller som jag visar i vår utställningslokal på Galleri Södra Ås Kultur. Välkommen!

Man kan lyssan på Youtube till Dags okarinor nedan är några länkar:


Blåsen nu alla på dubbelkråkan


O Holy night på okarina


Visor på okarinorna.

Det finns vishäften med 4-8 visor.De finns på engelska och svenska.Klicka på bilden för att se hur durskalan och fingersättningen ser ut.


Cd skivor

Visor på okarinorna, välbekanta visor som "Tula hem tula vall" de är med och utan extra stämmor.

Man kan klicka på bilden och lyssna till visorna.