Hur tillverkar man en okarina? Jag brukar visa en del av tillverkningsmomenten i utställnings- och arbetslokalen på Södra Ås Kultur, 3 km söder om Mårbacka minnesgård.Tillverkning

Att tillverka en okarina tar lång tid och det är många moment som ska utföras. Nedan kan du se några moment.


tillverkning

De två urgröpta delarna fogas samman.

tillverkning

När man fogat i hop de två delarna gör man ljudhålet. Labiet är den kant mot vilken luftströmmen bryts. Kanten skall vara ungefär 60 grader. Formen på ljudhålet måste vara ytterst exakt.

tillverkning

Tillverkning av blåshålet.Jag använder mig av ett lätt konat, platt och slätt verktyg insmort med olivolja. Blåshålets väggar måste vara helt släta så luftströmmen får en exakt inriktning mot labiet.

tillverkning

Jag stämmer tonerna med diametern på tonhålen.Här är det örat som avgör om diametern skall vara större eller mindre. Jag provblåser då och då för att checka ljudkvalitén.

tillverkning

Finjustering av alla delar när när leran är torr. På det här lilla instrumentet kan man spela en kromatisk skala - 13 halvtoner.