Jag lär ut hur man tillverkar okarinor. Det som tagit mig åratal av experimenterande att komma fram till lär jag ut på några timmar. Jag genomför också korta demonstrationer av tillverkning inför publik på ex bibliotek - och avslutar med att spela på de olika instrumenten.LergökskursOkarinakurs på konstskolan i Munka Ljungby. Under en tvådagarskurs fick de 22 eleverna göra okarinor och ljudskulpturer. Jag lånade ut verktyg som jag hade tillverkat. Alla klarade av att få ljud i sina instrument och två av dem klarade av att stämma instrumenten i durskalor.